Home ทั่วไป การโกงเงินแบบใหม่ ดูดเงินในบัญชีธนาคาร หมดเกลี้ยง ภายในไม่กี่นาที

การโกงเงินแบบใหม่ ดูดเงินในบัญชีธนาคาร หมดเกลี้ยง ภายในไม่กี่นาที

7 second read
0
0
535

เพจ “ศูนย์ปราบปรามอาชญาก ร ร มทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – ศปอส.ตร.” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า โกงเงินแบบใหม่ ดูดเงินในบัญชีธนาคาร “หมดเกลี้ยง” ภายในไม่กี่นาที อย่ากดตกลงเด็ดข า ด ถ้าไม่อย า กหมดตัว

โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้ขายสินค้าออนไลน์ ที่มักจะเปิดเผยเลขบัญชีธนาคาร และถูกคนร้ า ยเข้ามาทำทีเป็นลูกค้ามาขอซื้อสินค้าออนไลน์ และขอเลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ในบัตรประชาชนของผู้เสียหาย

คนร้ า ยจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น ไปเปิดบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ขึ้น และตั้งค่าบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ให้เชื่อมเข้ากับบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย

จากนั้น ผู้เสียหายจะได้รับการแจ้งเ ตื อ นผ่านโทรศัพท์มือถือ ในทำนองว่า “คุณต้องการที่จะให้บัญชีธนาคารของคุณเชื่อมต่อกับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ “ แต่การแจ้งเต ือนนั้นมีข้อความค่อนข้างย าว ทำให้ผู้เสียหายหลายรายไม่อย า กอ่ า นและมองว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรเ กิ ดขึ้น

เมื่อผู้เสียหายกด “ยอมรับ” หรือ “ตกลง” บน Mobile Banking App การเชื่อมบัญชีระหว่างบัญชี Mobile Banking ของผู้เสียหาย กับ บัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคนร้ า ยก็จะสมบูรณ์ ทำให้คนร้ า ยสามารถยักย้ายถ่ายโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารของผู้เสียหาย ผ่านช่องทาง Mobile Banking ไปยังบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของคนร้ า ยจนหมดภายในเวลาไม่กี่นาที

วิธียกเลิกการผูกบัญชี Mobile Banking กับ TWallet

เจ้าของบัญชีต้องนำสมุดบัญชี , บัตรประชาชน ฯลฯ ไปทำการยกเลิกเองที่สาขาเท่านั้น ไม่สามารถกดยกเลิกได้จาก แอปพลิเคชั่นใดเลย

ขอให้อ่ า นข้อความที่แจ้งเ ตื อ นมานั้นให้ละเอียด หากอ่ า นแล้วไม่เข้าใจก็ไม่ต้องตอบตกลง เพราะไม่แน่ การแตะหน้าจอเพียงครั้งเดียว อาจจะทำให้เงินของท่านถูกถอนออกจนหมดบัญชีก็ได้

ขอบคุณที่มาข้อมูล เพจกองปราบปราม #ศูนย์ปราบปรามอาชญาก ร ร มทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ #TACTICS

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

จะมีคนนำลาภผลมาให้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้น

ชีวิตคนวันจันทร์ ลักษณะนิ สั ยของคนนั้น เป็นคนที่ค่อนข้างหัวไว แล้วก็หัวร้อนเช่นเดียวกัน เ…