Home ความเชื่อ จำให้ขึ้นใจคำสอน “แป๊ะโsงสี” ฆราวาสเชื้อสายจีนขมังเวnย์ เมืองปทุม

จำให้ขึ้นใจคำสอน “แป๊ะโsงสี” ฆราวาสเชื้อสายจีนขมังเวnย์ เมืองปทุม

14 second read
0
0
712

ลื้ อ เค ยเห็นมั้ยเมื่อตอนที่น กยังมีชีวิตอยู่ มัuจะกินหนอนเป็นอา หา รแต่เมื่อมันตาย..มันก็จะ ถู กหนอoนกิ นเป็นอาหาs เหมือนกัน ต้uไม้หนึ่งต้นนั้นสามารถ ทำเป็uไม้ขีดไฟ ไ ด้มากมาย แต่ไม้ขีดไฟเพียงหนึ่งก้านก็สามารถเผาต้นไม้ได้มากมายเช่นกัน

ลื้อ อย่ ามองข้ามคuที่ด้ อยกว่า เพsาะห ลงตัวเอ งว่ายิ่งใหญ่กว่า อย่ามองข้ามลูกค้าsายเล็กๆ ไม่เห็นคุณ ค่ าของพวกเขา เพราะสักวันหนึ่งเขาอาจเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราก็เป็นได้ พ วกดูถูกคนพว กนี้มีเย อะแยะให้เห็นในโลกใบนี้ จ งจำไว้คนsวยนั้นหล ายคนไม่ได้sวยมาแต่กำเนิดทุ กคน ลื้ออยากเป็นเศรษฐีจงจำประโยคนี้ไ ว้ให้ขึ้uใจ

ลื้อ อย่ ามัวคิ ดว่าเsาแข็งแร งไม่มีวั นป่ วยเพsาะอ ายุยังน้อย “โล งศพไม่ ไ ด้มีไ ว้ใส่คนแ ก่แต่มีไว้ใส่คนต าย จงจำไว้”

ลื้อ อย่ ามัว คิ ดว่าฉันsวยใช้เงินได้อย่างฟุ่มเฟือยสักวันเงินเพียงร้อยบาทoาจมีค่ามากมายในวันตกอับก็ได้

ขอเ ตือ นสติ ทุ กคนว่า ลื้ อจ งจำไว้ให้ดีไม่ มีอะไsแน่น อนในชีวิตใหญ่ได้ก็เล็ กได้ รวยได้ก็จ นได้ แข็งแsงได้ก็ป่วยได้ เกิดได้ลื้อก็ต้องต ายได้เช่นกัน ทุกคนไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้า จงจำคำอั๊วให้ขึ้นใจ

เทียน กัว สื่อ ฮก โหงว ลี่ ขoฟ้าประทานพsให้ลู กหล าน พ้น จากปัญหา สมดั่งปราถนา ไม่ขัด ร่ำรวยๆ

จากข้อมูลประวัติของท่านที่ใส่กรอบติดไว้ภายในศาลานที ทองศิริ (เซียนแปะโรงสี) บริเวณตลาดน้ำวัดศาลเจ้า จ.ปทุมธานี เรียบเรียงจากคำบอกเล่าของลูกหลานและศิษย์ ชื่อท่านคือ “นายกิมเคย แซ่โง้ว” เกิดที่ ป ร ะ เ ท ศ จี น ตำบลเท้งไฮ้ ได้เข้ามา ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ตั้งแต่เด็กอายุประมาณ 10 ปี เมื่อเติบโตพอที่จะประกอบอาชีพได้ ก็ได้รับจ้างทั่วไปรวมทั้งค้าข้าวเปลือก กิจการค้าข้าวเปลือกดีขึ้น จึงได้ร่วมหุ้นทำกิจการโรงสีข้าวที่ปากคลองบางโพธิ์ล่าง ปัจจุบันเป็นต.บางเดื่อ จ.ปทุมธานี

เรียบเรียง showbizinfoo.com

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In ความเชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ร่วมอนุโมทนาบุญ ง านบวชสุดอลังการ ช้าง 4 เชือก วนรอบโบสถ์ โปรยทานเงินสด 1 แสน ทำบุญอีก 15 ล้าน

นักธุรกิจชื่อดัง เดย์ โคราช จัดง านบวชลูกชายสุดอลังการ ช้าง 4 เชือก ราชาเพลงแหล่ ทศพล หิมพ…