Home เกร็ดสาระ คนใช้รถเป็นประจำควรรู้ หากรถโดนชน สามารถเรียกเงินประกันได้

คนใช้รถเป็นประจำควรรู้ หากรถโดนชน สามารถเรียกเงินประกันได้

6 second read
0
0
499

หารใครรถโดนชนมาแล้วยังไม่รู้ว่า หากรถโดนชน เงินประกันเราเรียกได้นะ ได้มาก้อนใหญ่พอสมควรเลย เวลาเราโดนใครมาชนท้ายเราโครมเข้าประกันของทางนั้นมักจะพย าย ามให้เราโอนเอียงตาม โดยอ้างว่าจะประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดค่าอะไหล่ ฯลฯ ซึ่งเหมือนว่าพย าย ามให้ทางบ ริ ษั ทรับผิดชอบน้อยสุด เอาล่ะวันนี้เรามีกรณีตัวเองมาให้ดูกันด้วย

แน่นอนว่า พอรถเราโดนชนก็ต้องให้ประกันเอาเข้าอู่ซ่อมให้เรียบร้อย แต่อย่ าลืมว่าในระหว่างรอรถนั้นเราก็เสียประโยชน์ในการใช้รถไปแล้ว ซึ่งในกรณีนี้พอจากซ่อมเสร็จก็มีการเรียกเคลมประกัน เลยไปขอค่าประโยชน์ 45 วัน เรียกไปวันละ 1000 บาท ค่าเ สื่ อ ม ส ภ า พรถด้วย รวมแล้วก็เป็น 50,000 บาท

ซึ่ง ณ ตอนที่เรียกไปบริษัทประกันเงียบเลย ไม่พูดอะไร พูดไม่ออกแล้วเขาจะเริ่มต่อรองเราขอจ่ายแค่ 20,000 บาท เราก็เลยลองยื้อ ๆ ไป เขาก็ให้มา 25,000 บาท แล้วจากนั้นก็ไม่ขยันจะต่อเพิ่มแล้ว ได้มาประมาณนี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลย

เอกส า รที่ต้องใช้ในการขอค่าสินไหมขาดประโยชน์

1 สำเ น าใบเคลม

2 สำเ น าใ บรับรถ ได้จากอู่ที่เราเข้าไปซ่อม

3 สำเ น าทะเ บี ย นรถ

4 สำเนาบั ต รประช าช นของเจ้าของรถ

5 ใบม อ บอำนาจ กรณีที่ไมได้ไปทำเรื่องเอง

6 ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้รถ เช่น ค่าเช่ารถ (ไม่มีก็ไม่ต้องเอามาก็ได้)

7 จดหม ายขอค่าขาดประโยชน์

ตัวอย่ างการจดหม ายขอค่าขาดประโยชน์

วันที่ 18 กันย ายน 2558

เรื่อง ขอเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

เรียน แผนกสินไหมทดแทน บ ริ ษั ท สิ น มั่ น ค งประกัน ภั ย จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1 สำเนาใบเคลม

2 สำเนาใบรับรถ

3 สำเนาทะเบียนรถ

4 สำเนาบัตรประชาชน

ข้าพเจ้า นาย/นาง  ชื่อ – สกุล  เป็นเจ้าของรถยนต์โ ต โ  ย โ ต้ รุ่นแ ค ม รี่หมายเลขทะเบียน x x xxxx กทม. ถูกรถเทรลเลอร์ยี่ห้อ  IS U Z U ของบ ริ ษั ท  อา ร์ อ า ร์ เอ ส ทรา นส ป อ ร์ต จำกัด หมายเลขทะเบียน 7 0- 8 4 2 5 ฉะเชิงเทรา เลขกรมธรรม์ 5 7 2 0 425055  ชนท้ายที่ป า ก ซอยราม อิน ทรา 45 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเสียหายดังนี้

1 กันชนหลังบุบและฉีก

2 ฝาปิดท้ายบุบบี้

3 บังโคลนหลังซ้าย ขวาบุบ

4 แผงท้ายบุบ

5 ไฟท้ายซ้ายขวาแตก

6 ไฟทับทิมซ้ายขวาแตก

7 ท่อไอเสียแตก

ข้าพเจ้าได้จึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่ อู่ของบริษัท พี แ อ นด์  ดั บ บ ลิ ว อ อโ ต้ เซ็ นเตอร์ ซึ่งเป็นอู่ในเครือของ สิ นมั่ นค งประกันภั ย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ซ่อมเสร็จ วันที่ 11 กันย ายน 2558 ใช้ระยะเวลาซ่อม 46 วัน

ข้าพเจ้าทำงานเป็นผู้บริห ารบริ ษั ท (ใส่ชื่อบริษัทให้ชัดเจน) จำกัด โดยปกติจะต้องใช้รถยนต์สำหรับติดต่อลูกค้าทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลทุกวัน ประมาณ 100-200 กม./วัน ในระหว่างที่นำรถเข้าซ่อมนั้น ข้าพเจ้าต้องใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทางแทนและมีความไม่สะดวกในการเดินทางอย่ างมาก

ดังนั้น จึงขอเรียกสินไหมดังต่อไปนี้

1 ค่าขาดผลประโยชน์จากการใช้รถ 1,000 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา 46 วัน รวม 46,000 บาท

2 ค่าเ สื่ อ ม สภา พร ถจากเหตุที่เกิด 10,000 บาท

ขอบคุณที่มาข้อมูล krustory

Load More Related Articles
Load More By adminsk
Load More In เกร็ดสาระ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

ยายทวด 6 แผ่นดิน สุขภาพแข็งแรง ความจำดี

วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ คุณยายทวดเปลี่ยว หรือ นางเปลี่ยว เพชรพวง อายุ 115 ปี อยู่บ้า…